Ziņas

Sadaļa "Bazārs" noteikumi

17.06.2019 14:09

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Sadaļas „Bazārs” organizātors ir SIA "E-Laiks" Reģ. Nr: 40103262049

1.2. SIA "E-Laiks" veic darbību, kas ietver antikvāru un mūsdienu mākslas priekšmetu realizāciju ieinteresētajām personām (Pircējiem un Pārdevējiem)

1.3 SIA "E-Laiks" darbojas kā brīvas tirdzniecibas sadaļas „Bazārs” pārstāvjis.

1.4 Sadaļas „Bazārs” Organizatāja oficiālā mājaslapa atrodas adresē: www.fajans.lv

2. Sadaļas „Bazārs” noteikumos izmantojamo terminu skaidrojums:

2.1 Bāzars - brīvās tirdzniecibas sadaļa, kurā var pārdot un pirkt antikvariāta vai kolekcionēšanas priekšmetus divos formāto : Izsole vai Fiksētā cena. Izlikt preci izsolē vai ar fiksēto cenu un piedalīties izsolēs drīkst tikai tie, kas ir iepazinušies ar dotajiem noteikumiem.

2.2 Izsole – mākslas priekšmetu un antikvāru priekšmetu pārdošana vairāksolīšanā, kas tiek organizēta tiešsaistes režīmā interneta mājaslapa www.fajans.lv, vairāksolīšanai beidzoties, priekšmeti skaitās pārdoti tam pircējam, kura likme ir visaugstākā.

2.3 Fiksētā cena - mākslas un antikvāru priekšmetu priekšmetu pārdošana pa cenu kuru nosaka pārdevējs.

2.4 Tulītejas izpirkšanas cena - Izliekot loti izsolē pārdevējam ir iespēja noteikt tulitējas izpirkšanas cenu. Piemērs: 1 Eiro Starts, tulīltejas izpirkšanas 20 eiro, Pircējs ne sagaidot izsoles beigas var iegūt loti par 20 eiro.

Lote – jebkurš priekšmets, kas izlikts vairāksolīšanā Izsoļu namā, kam ir piešķirts:

  • Lotes numurs interneta mājaslapa: www.fajans.lv
  • Lotes fotogrāfija
  • Starta vai pašreizējā (pēdējā) cena
  • Tulitējas izpirkšanas cena
  • Piegādes un lotes apmaksas veids
  • Lotes apraksts
  • Vairāksolīšanas sākuma datums un vairāksolīšanas beigu datums.

Izsoļu namam ir tiesības noņemt jebkādu loti, nepaskaidrojot iemeslus.

Komisijas atlīdzība - Sadaļas „Bazārs” visas izlikotas lotes neapliekas ar komisijas naudu, uz sadaļas attīstības etapā, komisijas parādīšanās gadijumā, Izsoļu nams uzņemas brīdināt mēnesi iepriekš.

Pārdevējs – persona kas ir piereģistrēta uz mājaslapas www.fajans.lv, kurā izvietota sadaļa „Bazārs” apstiprina, ka viņam ir pilnas tiesības uz dotā priekšmeta pārdošanu. Izsoļu nams nenes atbildību par priekšmeta istumu vai kādas citas nekorektas pārdevēja darbības. Ne korektu darbību atklāšanas gadījumā no izsoļu nama administrācijas puses tiks pieņemti mēri pa noraidīšanu un piekļūšanas taisīšanu ciet, lai piedalītos visās sadaļās.

Pircējs - izsoles dalībnieks, rīcībspējīgas fiziskas personas, kuras ir sasniegušas pilngadību, kā arī juridiskas personas.

Izsoļu nams patur sev tiesības atteikt Pircējam piedalīšanos vairāksolīšanā, nemotivējot savu lēmumu.

Fināla cena – cena, ar kuru beidzas izsole.

Uzvarētā lote – nopirktā lote pēc izsoles beigām vai ar fiksēto cenu.

Likme – Lotes cenas paaugstinājums par vienu soli vai konkrētas summas norādījums, kuru pircējs apņemas maksāt par Loti.

Soļu intervāls - Pārdevējam ir iespēja izvēlēties soli no 0.10 eiro līdz 5 eiro. Izvēlētais solis visas izsoles laikā nemainās.

Izsole ar pagarinājumu – ja līdera nomaiņa ir notikusi pēdējo 10 minūšu laikā līdz paziņotajam izsoles beigu laikam, tad sistēma aktivizē izsoles pagarinājumu par 10 minūtēm no līdera nomaiņas brīža un tā tālāk pie katras pēdējās izsoles līdera nomaiņas. Izsole tiek atzīta par pabeigtu, tikai ja pēdējo 10 minūšu laikā nav notikusi līderu maiņa. Lotes kārtējās cenas izmaiņa gadījumā, ja līdera maiņa nenotiek, nepagarina Izsoli.

Reģistrācija – lai lietotājs reģistrētos izsolē, ir nepieciešams iziet personas datu ievadīšanas procesu reģistrācijas sadaļā, lai piedalītos izsolē, ir nepiecienāms parakstīt ar to divpusēju līgumu par piedalīšanos rakstiskā formā vai apstiprinājumu par iepazīšanos un par piekrišanu izsoles noteikumiem elektroniskā veidā. Līguma noslēgšanas procedūras izvēli izdara Izsoļu nama pārstāvis.

Ziņojumi – Sadaļa „Mans Profils” lietotājiem ir iespēja saziņoties viens ar otru caur personiskām īsziņām. Tādēļ, lai sazinatos ar pārdevēju viņa izvietotajā lotē uzspiediet "Uzdot jautājumu" un nosūtīt pārdevējam personisku īsziņu.

Pārdevēja reitings - veiksmīgi pabeigta darījuma gadījumā vai nenotikušā darījuma gadījumā, lietotājam ir tiesība atstāt atsauksmi par pārdevēju.

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir pienākums līdz izsolei iepazīties ar izsoles Noteikumiem.

3.2. Pircējam uzvaras gadījumā izsolē vai pa Fiksēto cenu sadaļa "Bazārs" nepieciešams sazinatos ar pārdevēju, un vienotos par apmaksas un lotes nodošanas veidu.

3.3. Pircējs, kas ir izdarījis likmi, līdz ar to apstiprina, ka ar loti ir iepazinies un ka tam nav pretenziju, izņemot gadījumus, kad ir konstatēts slēpts defekts, kas nav norādīts aprakstā un nav atspoguļots uz lotes fotogrāfijām.

3.4 Likmes atsaukšana ir aizliegta.

3.5 Pircēja un Pārdevēja visi strīdi risinās bez Izsoles nama iejaukšanas.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1 Pārdevējam nepieciešams nodrošināt pilnu priekšmeta aprakstu ar fotogrāfijām, norādīt visus defektus un priekšmeta restaurācijas vietas, ja tādi ir. Kā arī priekšmeta izmērus un svaru ja tas ir nepiecešams.

4.2 Pārdevējam aizliegts atcelt izsole vai mainīt izsoles nosacījumus.

4.3 Pārdevējam nepieciešams norādīt apmaksas un priekšmeta piegādes veidu, izvietota uz Izsoles vai pa Fiksēto cenu.

4.4 Pārdevējam nav tiesības likt likmes uz saviem priekšmetiem.

4.5 Pircēja un Pārdevēja visi strīdi risinās bez Izsoles nama iejaukšanas.

4.6 Pārdevējam ir obligāti jāizsūta, jānodod lote (gadījumā, ja tā nenododas no rokām rokās) izsoles uzvarētājam triju darbadienu laikā no naudas saņemšanas dienas, ja ar izsoles uzvarētāju nav noruna par citiem termiņiem.

5. Pārējie noteikumi.

Izsoļu nama administrācija, par lotēm un lietotāju savu saistību pildīšanu sadaļa „Bazārs” - nekādu atbildību nenes.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekrīti sīkdatņu izmantošanai!. Uzzināt vairāk. Piekrītu
x